PLACEMENT TEAM

1
S.NO PLACEMENT TEAM EMAIL ID CONTACT NUMBER
1 AKSHAT MISHRA akshatmishrapimr1921@gmail.com 7000565413
2 RAHUL SINGH KANDARI rahulsinghkandaripimr1921@gmail.com 7748815206
3 SAHIL BATAV sahilbatavpimr1921@gmail.com 7869159220
4 SHREY JAIN shreyjainpimr1921@gmail.com 7869449113
5 SHUBHAM AWADHIYA shubhamawadhiyapimr1921@gmail.com 8770133430

LAW PLACEMENT TEAM

S.NO PLACEMENT TEAM EMAIL ID CONTACT NUMBER
1. Nishant Jain jnishant119@gmail.com 7224995794
2. Gouri Kanungo gouri.kanungo15@gmail.com 7389013002
3. Ayush Gupta ayushgupta2990@gmail.com 7974105873
4. Sakshi Agrawal suchiagrawal31@gmail.com 9926421200
5. Shashank Solanki shashanksolanki1515@gmail.com 9179646987